English
Deutsch
Nederlands
Italiano
Español
Magyar

Bijzondere behoeften


Kwalificatie van beroepschauffeurs is al sinds 1976 een zaak van Europees belang, en in 2003 werd de Europese richtlijn die de beroepsopleiding van beroepschauffeurs regelt geïntroduceerd door DG TREN. In 2009 werd deze richtlijn van kracht. Dit project stelt zich ten doel dit beroep verder te onderzoeken vanuit een VET oogpunt.

Eén van de belangrijkste aspecten waar dit project zich op wil richten is de toewijzing van dit Europese VET programma aan de EQF door een concept kernprofiel op te stellen dat met de EQF verenigbaar is, alsook EQF verenigbare Europese Opleidingsnormen te ontwikkelen om hiermee werkelijke vergelijkbaarheid van nationale implementatie benaderingen mogelijk te maken. Tot op heden gebruikt de richtlijn een input gerichte aanpak, deze aanpak werd al in eerdere projecten als ouderwets betiteld, vooral gezien het feit dat het een Europees VET programma betreft.

Het door de transportsector benoemde tekort aan beroepschauffeurs die aan de veranderde beroepskwalificatievereisten kunnen voldoen, is een andere behoefte die in verscheidene wetenschappelijke publicaties aangetoond is, waar dit project zich op zal richten. Aandacht voor deze behoefte zal bestaan uit analyse van op de arbeidsmarkt geldende kwalificatievereisten voor beroepschauffeurs, de ontwikkeling van EQF verenigbare normen die deze functievereisten en de nationale situaties (werk- arbeidsmarktsituatie en VET systemen) weerspiegelen, en het vergelijken van deze resultaten en modellen met 2003/59/EC en de nationale implementatie aanpakken.

Een ander aspect waar dit project indirect op in zal gaan is de nogal negatieve beeldvorming van dit beroep, dat mede als oorzaak werd genoemd voor het tekort aan beroepschauffeurs. Het project beoogt op één aspect van deze negatieve beeldvorming indirect in te gaan door de vaardigheden, kennis en competenties die nodig zijn om dit beroep adequaat uit te kunnen oefenen te onderzoeken, alsook de mogelijkheden voor verschillende loopbanen en andere middelen tot behoud te verkennen, om dusdoende mogelijkheden en kansen aan te tonen die dit beroep aantrekkelijker maken met betrekking tot  de mate van status door kwalificatie en verdere ontwikkelingsmogelijkheden.