English
Deutsch
Nederlands
Italiano
Español
Magyar

A tárgyalt szükségletek


A hivatásos járművezetők szakképesítése már 1976 óta európai szintű kérdés, és 2003-ban az Energia és Közlekedési Főigazgatóság kiadta a hivatásos gépjárművezetők szakképzését szabályzó európai irányelvet. Az irányelv 2009-ben lépett hatályba véglegesen. A projekt célja, hogy a szakképzés szempontjából mélyrehatóbban megvizsgálja a szóban forgó szakmát.

A projekt által megvizsgálandó egyik fő kérdéskör az európai szakképzési program európai képzési keretrendszerbe (EKK) történő beillesztésekor, hogy az EKK-val kompatibilis alap profilt vázolnak fel és kidolgozzák az EKK kompatibilis európai képzési normákat, amelyek megkönnyítik a nemzeti szintű bevezetések megközelítéseinek tényleges összehasonlítását. Az irányelv jelenleg is bemeneti adatokra koncentráló megközelítést használ, amellyel kapcsolatban már a korábbi projektekben is rámutattak annak elavult mivoltára, kiváltképp, ha figyelembe vesszük, hogy egy európai szakképzési programról van szó.

A megváltozott képesítési követelményeknek megfelelő hivatásos gépjárművezetői hiány, aminek a szállítmányozási iparág adott hangot, egy másik olyan szükséglet, amelyet különböző tudományos publikációk bebizonyítottak, és amelyre ez a projekt is irányul. Ezt a szükségletet a hivatásos járművezetőkre vonatkozó munkaerő-piaci szakképzési szükségletek elemzésével fogjuk megvizsgálni, valamint azon EKK kompatibilis normák kidolgozásával, amelyek tükrözik a munkaköri elvárásokat és a valós körülményeket az adott országokban (munkavállalási és szakképzési rendszerek vonatkozásában), valamint összevetjük az eredményeket és a modelleket a 2003/59/EK irányelvvel és a nemzeti bevezetési megközelítésekkel.

A projekt közvetett módon foglalkozik a szakma meglehetősen negatív megítélésével, amely a hivatásos gépjárművezetők hiányának másik oka. A projekt közvetett módon szándékozik megvizsgálni a negatív imázs egyik jellemzőjét a szakszerű munkavégzéshez szükséges képességek, ismeretek és kompetenciák, valamint a lehetséges karrierútvonalak és egyéb, a szakmában tartó tényezők feltárásával annak érdekében, hogy rámutasson azokra a lehetőségekre, amelyekkel ezt a szakmát vonzóbbá lehet tenni a képesítés és a továbbfejlődési lehetőségek státuszának dimenzióját illetően.