English
Deutsch
Nederlands
Italiano
Español
Magyar

Doelstellingen


Om deze poging tot implementatie van een EU Beroepsopleidingprogramma vanuit een VET perspectief te verkennen, en om diepgaand onderzoek te doen naar deze beroepsgroep en de snel veranderende en toenemende beroepskwalificatievereisten en een alarmerend tekort aan personeel, beoogt dit project:

  • onderzoek te doen naar de huidige en de door de implementatie van richtlijn 2003/59/EC vervangen of achterhaalde VET mogelijkheden voor deze beroepsgroep in de lidstaten met betrekking tot de kwantitatieve en kwalitatieve impact, alsook het vermogen om verkeersveiligheid te bevorderen door het tekort aan gekwalificeerde beroepschauffeurs te doen verminderen,
  • definiëren van een taak- en beroepskwalificatieomschrijving voor dit beroep waarin beschreven worden; de noodzakelijke vaardigheden, kennis en competenties (overeenkomstig de EQF) om adequaat te kunnen functioneren, en zodoende voorwaarden voor inzetbaarheid te creëren.
  • opstellen van een Concept Opleidingsstandaard voor de basis- en bijscholing van beroepschauffeurs gebaseerd op de projectresultaten, huidige VET ontwikkelingen en richtlijn 2003/59/EC waarbij de nadruk ligt op de vereisten van de arbeidsmarkt, de kenmerken van dit beroep en het faciliteren van levenslange leerprocessen en individuele opleidingsmogelijkheden van mensen in deze beroepsgroep,
  • bevorderen van bewustwording van de beroepskwalificatievereisten noodzakelijk voor de competente uitoefening van deze taak en,
  • conclusies te trekken uit de projectresultaten met het oog op de toekomstige pogingen om richtlijn2003/59/EC verder te ontwikkelen.

Verder zal dit project zich op tot dusverre onontgonnen terrein wagen; richtlijn 2003/59/EC maakt het mogelijk dat strategieën, effecten en consequenties van deze poging om een algemeen Europees VET programma te introduceren, gedocumenteerd worden. Daarom, stelt dit project zich tevens ten doel om deze poging vanuit wetenschappelijk oogpunt te bekijken, nader onderzoek te doen en deze zaak te bespreken.