English
Deutsch
Nederlands
Italiano
Español
Magyar

Célok és célkitűzések


Az EU-szintű szakképzési program bevezetésére tett kísérlet áttekinthetősége, valamint ezen gyorsan változó és egyre szigorúbb végzettségi követelményeket megkövetelő, és a szakképzett munkaerő aggasztó hiánya által jellemezhető szakma mélyrehatóbb vizsgálata érdekében a jelen projekt

  • bemutatja a szakma az országokban jelenleg elérhető, valamint a 2003/59/EK irányelv bevezetésével helyettesített vagy lecserélt szakképzési lehetőségeit a mennyiségi és minőségi hatás szempontjából, valamint az országok azon képességét, hogy a közúti biztonságot a szakképzett hivatásos járművezetők hiányának mérséklésével javítsák,
  • meghatározza a szakma által megkövetelt munka/szakképzési profilt, azaz azon – az európai képzési keretrendszerrel (EKK) kompatibilis – készségeket, ismereteket és kompetenciákat, amelyek a munkahelyen való szakszerű teljesítményhez szükségesek, és amelyek ily módon megteremtik a munkaerő alkalmazásának feltételeit,
  • a projekt eredményei, az aktuális európai szakképzési fejlemények és a 2003/59/EK irányelv alapján felvázol egy, az EKK-n alapuló képzési normagyűjteményt a hivatásos járművezetők alap- és továbbképzésére vonatkozóan, kiemelt hangsúlyt fektetve a munkaerő-piaci szükségletekre, a szakma jellemzőire, valamint az élethosszig tartó tanulás és a szakmában dolgozók egyéni képzési útjainak könnyebbé tételére,
  • felhívja a figyelmet a munka szakszerű elvégzéséhez szükséges szakképzési követelményekre, továbbá
  • levonja a következtetéseket a projekt eredményeiből a 2003/59/EK irányelv jövőbeni továbbfejlesztésére teendő kísérletek céljából.

Mindezeken túl a projekt egy mind ez idáig feltérképezetlen területet tár föl előttünk, mivel a 2003/59/EK irányelv lehetőséget teremt az európai szintű közös szakképzési program stratégiáinak, hatásainak és következményeinek feljegyzésére. A jelen projekt további célkitűzése tehát, hogy ezt a kísérletet tudományos szempontból megvizsgálja, kutatásokat végezzen és bemutassa ezt az esetet.