English
Deutsch
Nederlands
Italiano
Español
Magyar

Taakpakketten


Om de geschetste doelstellingen van dit project te bereiken werd het project in 8 taakpakketten verdeeld. Deze taakpakketten zijn:

WP 1 – Project Management
Binnen dit taakpakket ligt de verantwoordelijkheid voor project management. Dit is houdt in de organisatie van regelmatige projectvergaderingen, de ontwikkeling en controle van een compleet projectschema en het beheer van de algehele project rapportage.

WP  2 - Beroepsopleidingprogramma’s voor beroepschauffeurs in Europa
WP 2 – onderzoekt het landschap van beroepsopleidingprogramma’s voor beroepschauffeurs (incl. implementatiebenaderingen van richtlijn 2003/59/EC) en analyseert deze programma’s met betrekking tot de mogelijk positieve invloed die zij hebben op het tekort aan gekwalificeerde beroepschauffeurs binnen Europa, en de verbetering van de verkeersveiligheid, als gevolg van de opleiding en training die zij bieden.

WP 3 – Een kernprofiel voor Europese beroepschauffeurs
Dit taakpakket gaat terug naar de taken die een beroepschauffeur moet vervullen, en analyseert de opleidingsbehoeften die voortkomen uit deze taken zodat deze competent kan functioneren in zijn werksituatie. Gebaseerd op deze analyse wordt een kernprofiel ontwikkeld dat gedefinieerd wordt in ‘vaardigheden’, ‘kennis’ en ‘competenties’ om zodoende een EQF verenigbaar kwalificatieprofiel voor deelname aan het beroepsverkeer te beschrijven.

(4) European educational standards for basic and continuous trainingWP4 – Europese standaards voor initieel onderwijs en de nascholing
Europese opleidingsnormen voor basis/initiële en bijscholing/periodieke training van beroepschauffeurs zullen ontwikkeld worden op basis van de projectresultaten en – voor zover mogelijk –zullen deze tevens vooraf gegaan worden door het ontwikkelen van mogelijke implementatie scenario’s.

WP 5 – Transport ontmoet Scholing
Dit werkpakket beoogt de overdracht van de projectbevindingen en resultaten van het beleidsgebied opleiding en training naar het beleidsgebied transport mogelijke te maken. Om dit te bereiken zal een dialoog met en tussen de initiatiefnemers en belanghebbenden op Europees en nationaal niveau en van beide beleidsgebieden geïnitieerd, en voor zover mogelijk, gefaciliteerd worden.

WP 6 – Onderzoeken van de implementatie van richtlijn 2003/59/EC
De implementatie van richtlijn 2003/59/EC - een unieke poging om een algemeen Europees beroepsopleiding- en trainingprogramma te introduceren gestuurd vanuit Europees niveau - zal binnen dit 6e taakpakket gedocumenteerd en geanalyseerd worden.

WP 7 – Externe communicatie en verspreiding van resultaten
Het is de bedoeling dat dit taakpakket een breder publiek informeert met betrekking tot het project en de behaalde resultaten. De te gebruiken benaderingen variëren van website, flyers en persberichten, tot een virtueel (online) discussie forum, workshops voor belanghebbenden te houden op nationaal en regionaal niveau binnen de participerende landen.

WP 8 – Kwaliteitsbeheer
Dit taakpakket dient op het kwaliteitsbeheer van het complete project toe te zien.