English
Deutsch
Nederlands
Italiano
Español
Magyar

Munkacsomagok


A fent vázolt cél és célkitűzések megvalósítása érdekében a projektben nyolc munkacsomag került kialakításra, amelyek a következők:

WP 1 – Projektmenedzsment
Ez a munkacsomag a projektet a projektmenedzsment szempontjából tekinti át. Tartalmazza a rendszeres projektértekezletek megszervezését, az átfogó projektprogram kidolgozását és nyomon követését, valamint kezeli a teljes projektjelentést.

WP 2 – Szakképzési programok hivatásos gépjárművezetők számára Európában
A WP 2 bemutatja a hivatásos gépjárművezetőknek szóló szakképzési programok palettáját (beleértve a 2003/59/EK irányelv bevezetésére irányuló megközelítéseket is), továbbá elemzi a programokat annak tükrében, milyen módon képesek reagálni a szakképesítéssel rendelkező hivatásos gépjárművezetők hiányára Európában, valamint milyen mértékben lehet a képzés segítségével a közúti biztonságot javítani.

WP 3 – Alap profil európai hivatásos gépjárművezetők számára
A munkacsomag utal a hivatásos gépjárművezető által ellátandó feladatokra, továbbá elemzi a feladatokból adódó képzési szükségleteket a szakszerű munkahelyi teljesítmény elérése érdekében. Az elemzés alapján egy – “készségek”, “ismeretek” és “kompetenciák” formájában definiálható – alap profil kerül kidolgozásra annak érdekében, hogy a hivatásos gépjárművezetők számára egy EKK kompatibilis szakképzési profil kerüljön meghatározásra.

WP 4 – Az alap- és továbbképzés európai oktatási normái
A projekt eredményei alapján felvázolásra kerülnek a hivatásos gépjárművezetők alap- és továbbképzésének európai oktatási normái, továbbá – amennyiben ez lehetséges – az elképzelhető bevezetési forgatókönyvek kidolgozásával sor kerül azok kipróbálására.

WP 5 – A szállítás és a képzés harmóniája
A munkacsomag célja, hogy könnyebbé tegye a projekteredmények átültetését az oktatási és képzési politika területéről a fuvarozási politika területére. Ennek érdekében kezdeményezni kell a párbeszédet – és lehetőség szerint – elő kell segíteni azt mindkét politika területének európai és nemzeti szintű döntéshozói között.

WP 6 – A 2003/59/EK irányelv bevezetésének vizsgálata
A 2003/59/EK irányelv mint a közös európai szakoktatás és -képzés európai szintről történő bevezetésére irányuló egyedi kísérlet a 6. munkacsomagon belül kerül dokumentálásra és elemezésre.

WP 7 – Külső kommunikáció és az eredmények terjesztése
A csomag célja a projekt és a projekt eredményeinek bemutatása a nyilvánosság felé. A résztvevő országokban alkalmazott módszerek tartalmazzák a weboldalt, a szórólapokat, a sajtóközleményeket, a virtuális vitafórumot, az érdekelt felek számára szervezett workshopokat nemzeti és regionális szinten.

WP 8 – Minőségirányítás
Ez a munkacsomag a projektet minőségi szempontok szerint tekinti át.