English
Deutsch
Nederlands
Italiano
Español
Magyar

Beroepschauffeur – meer dan alleen rijden!:

Opleidingsvereisten en beroepsonderwijs voor chauffeurs in Europa.

Vandaag de dag biedt de sector goederen- en personenvervoer over de weg werk aan meer dan 4.5 miljoen burgers binnen de EU, en al sinds 1976 (Richtlijn 76/914/EEC) wordt de beroepsopleiding voor beroepschauffeurs gezien als een zaak van Europees belang. Gedurende de afgelopen decennia zijn de beroepskwalificatievereisten voor beroepschauffeurs veranderd en fundamenteel toegenomen als gevolg van veranderingen in de organisatie van werk, nieuwe technische normen, veranderende wetgeving, marktvereisten en werkomgeving, alsook de snelle internationalisatie van de transportmarkt. Deze ontwikkelingen staan haaks op het nogal lage niveau van beroepskwalificatievereisten en het gemis aan een kenniscultuur binnen de branche, wat kenmerkend is voor deze beroepsgroep in bijna geheel Europa, samen met een veelal negatief beeld van de sector leidt dit tot een alarmerend tekort aan gekwalificeerde chauffeurs die voldoen aan de kwalificatievereisten van werkgevers. Omdat de kwalificatie van beroepschauffeurs als een uiterst relevante en belangrijke factor in de verkeersveiligheid beschouwd wordt binnen alle EU lidstaten, introduceerde DG Energie en Transport richtlijn 2003/59/EC welke de algemene basis - en bijscholing van beroepschauffeurs regelt.

Verder onderzoek naar dit beroep en de snel veranderende en toenemende beroepskwalificatievereisten en het alarmerende tekort van gekwalificeerde werknemers worden mogelijk gemaakt door dit project dat:

  • onderzoek van beroepsopleidingprogramma’s (incl. opleidingen gerelateerd aan richtlijn 2003/59/EC) voor dit beroep, vanuit een VET en LLL perspectief in de vertegenwoordigde landen,
  • definiëren van een taak- en beroepskwalificatieomschrijving voor dit beroep waarin beschreven; de noodzakelijke vaardigheden, kennis en competenties (overeenkomstig de EQF) teneinde adequaat te kunnen functioneren en aldus voorwaarden voor inzetbaarheid te creëren.
  • opstellen van een concept  "Europese Opleidingsstandaard (norm)" voor de basis- en bijscholing VET voor beroepschauffeurs overeenkomstig de EQF
  • conclusies trekken uit de projectresultaten om richtlijn 2003/59/EC verder te ontwikkelen.

Project Duur: oktober 2010 - maart 2013